8 mar. 2013

Letras galegas maio 2013


                                                                Debuxo de Serxio Laxe
Nado en Santiago de Compostela, o 31 de xuño de 1950 e falecido na mesma cidade o 11 de setembro de 2002, foi actor e autor de teatro galego. Fundou o grupo de Teatro Antroido en 1974. Con ese grupo acudiu ás mostras de teatro Abrente (Ribadavia) onde se deu a coñecer como dramaturgo e escenógrafo.
Cultivou ademais da dramática, o audiovisual, realizando guións para a TVG e a TVE, con traballos como “Malos tratos” ou “Morosos varios”.
Tamén levou á pantalla relatos de grandes escritores galegos do século XX, como Ánxel Fole (“Cara de Lúa”)e Eduardo Blanco Amor (“O Noxo”).
Fixo de actor nalgunhas películas como Sempre Xonxa e en series televisivas como Mareas vivas.
En 1991 creou a compañía Teatro do aquí que dirixiu ata o seu pasamento.
Eu son un home. . . un señor maior con sombreiro e bigote que, de xeito absolutamente irresponsable, persiste na estúpida teima de vivir por e para unha das profesións hoxe en día máis absurdas do mundo e sen embargo por iso máis grandiosas.

Obras:
Laudamuco,señor Ningures
Bailadela da morte ditosa
Agasallo de sombras
Cochos
Días sen gloria
Saxo tenor
As actas escuras